نویسنده = �������������� ����������
تولید میکروپودر نمک طعام توسط خشک کن پاششی و بهینه سازی شرایط آن

دوره 6، شماره 18، فروردین 1390، صفحه 29-35

10.22075/chem.2017.578

علی عموزاده؛ عباسعلی عربی؛ عاطفه زیاری؛ ساناز گلیان؛ پریوش پیوندی


سنتز جدید دسته‌ای از داروهای حاجب رادیوگرافی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 46-50

10.22075/chem.2017.555

پریوش پیوندی؛ حسن پیوندی؛ مرضیه عموزاده


معرفی دسته‌ای جدید از داروهای حاجب رادیوگرافی

دوره 1، شماره 1، دی 1385، صفحه 29-32

10.22075/chem.2017.523

علی عموزاده؛ پریوش پیوندی