نویسنده = کلثوم علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کشش سطحی و خواص سطحی مخلوطهای دوجزئی مایع غیر ایده‌آل

دوره 9، شماره 30، بهار 1393، صفحه 43-58

احمد باقری؛ کلثوم علیزاده