نویسنده = �������������� ������
نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با پلیمرهای پرشاخه به منظور انتقال هدفمند و رهایش درون سلولی سیس پلاتین

دوره 15، شماره 54، فروردین 1399، صفحه 55-70

10.22075/chem.2020.14272.1397

سید جمال طباطبائی رضائی؛ عاصمه مشهدی ملک زاده؛ لیلا سرباز؛ حسن نیک نژاد؛ علی رمضانی


سنتز پلیمرهای قالب مولکولی گزینش پذیر بر پایه آکریلیک اسید و کاربرد آنها در استخراج ماده زیست فعال کاتچین

دوره 11، شماره 38، فروردین 1395، صفحه 51-62

10.22075/chem.2016.2750

عایرضا امیری؛ علی رمضانی؛ محسن جهانشاهی؛ علی اکبر مقدم نیا