نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بار بر خواص ساختاری اکسیدروی آلاییده به هیدروژن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 213-222

10.22075/chem.2018.2870

فهیمه بوستان افروز؛ مصطفی فضلی؛ محمدرضا محمدی زاده؛ مجید جعفرتفرشی