کلیدواژه‌ها = "جذب ید" و "نانو ذرات روی اکسید"
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و شناسایی دو شبکه فلز-آلی جدید روی (II) با قابلیت جذب ید در فاز محلول

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 291-302

الهام بلدی؛ ولی اله نوبخت؛ عباس ترسلی