تعداد مقالات: 567
302. حذف یون سرب توسط غشا پلی‌اترسولفون سولفونه به روش دیالیز نفوذی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 87-102

حسین خزایی؛ مهدی امیری نژاد


304. سنتز کربن فعال مغناطیسی جهت کاهش (COD) پساب کارخانه خاوران الیاف پارسیان توسط سیستم ترکیبی جذب سطحی و غشا

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 89-102

علی حسنی؛ میلاد دئفه جعفری؛ زهرا هجری؛ مریم امیدوار


306. تهیه و شناسایی نانوذرات اورتوفریت نئودیمیم (NdFeO3) توسط روش هم‌رسوبی در حضور اسیداولئیک به عنوان سورفاکتانت

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 93-102

مصطفی یوسفی؛ سمانه صردی زید؛ مژگان خراسانی مطلق


310. روش مستقیم وکارآمد برای تبدیل تیوآمیدها به مشتقات بنزازول با استفاده از N,N’-دی برومو فنیتویین

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 105-112

حسن زالی بوئینی؛ هادی امیری رودباری؛ خدیجه حاجی بابایی


313. شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست با هندسه کروی و مسطح

دوره 1395، ویژه نامه نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1395، زمستان 1395، صفحه 48-65


314. بازیابی طلا از ضایعات بردهای کامپیوتری و مطالعه اثر احیاء کننده های مختلف

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 55-60

نقی سعادتجو؛ هادی حیدری؛ احمد عبدالهی؛ مهدی بهزاد


316. اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری دانو روبیسین با استفاده از تربیوم-دیفراسیروکس به عنوان پروب فلورسانس

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 67-74

جمشید منظوری لشگر؛ نوید نیائی؛ جعفر ابوالحسنی


317. معرفی یک بازدارنده جدید آلی به عنوان محافظ موقت خوردگی فولاد

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 67-74

فریبرز اتابکی؛ شهرزاد جهانگیری


318. اندازه گیری ولتامتری موج مربعی اسکوربیک اسید در نمونه های غذایی و دارویی با بکارگیری یک الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی و نانوذره اکسید روی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 69-75

مریم نجفی؛ ماجده بیجاد؛ افسانه لعل صنعتی؛ فاطمه کریمی؛ محمد علی خلیل زاده؛ حسن کریمی مله


321. سنتز نانو ذرات اکسید روی توسط هیدروژل پایه آلژینات و بهینه سازی تولید آن با روش تاگوچی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 73-82

امیر بهرامی؛ ساناز نظری؛ شهرام برزگر


322. ارزیابی الکتروشیمیایی سل خورشیدی رنگینه‌ای تهیه شده با الکترودهای لایه نازک نانوساختار و رنگینه طبیعی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 79-90

مهسا سعیدی؛ احمد مظفری؛ سارا رحیم نژاد؛ رضا رحمانیان


324. بررسی قابلیت سونو فتورآکتور غشایی پیوسته در تخریب آلاینده آلی: مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، زمستان 1397، صفحه 82-90