استفاده از پوشش خود ترمیم موثر بر روی فلز مس

دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، دی 1397، صفحه 72-81

10.22075/chem.2018.3543


بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)

دوره 5، شماره 14، فروردین 1389، صفحه 75-84

10.22075/chem.2017.571

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر؛ امیر میرزانژاد؛ نادر صولتی فر


مطالعه QSAR برخی مشتقات کالکون‌ها برای پیش‌بینی فعالیت ضد سرطان پروستات

دوره 7، شماره 24، مهر 1391، صفحه 75-88

10.22075/chem.2017.619

عباس امینی منش؛ زهرا رستمی؛ مریم فروزنده


دسولفوره و حذف ترکیبات سولفوره و اورگانوفسفره با استفاده از کاتالیست کامپوزیتی M‏nO2

دوره 7، شماره 22، خرداد 1391، صفحه 77-92

10.22075/chem.2017.603

میثم صادقی؛ محمد رضا شهدادی؛ حسین طولابی؛ میر حسن حسینی


بررسی ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی نانو ذرات بیسموت فریت آلاییده شده با لانتانیوم و ایتریم

دوره 10، شماره 34، فروردین 1394، صفحه 83-90

10.22075/chem.2017.702

مرضیه ناظمیان؛ داود ثانوی خشنود؛ راضیه ثانوی خشنود


تهیه و مطالعه نانو اکسیدهای مختلط آهن-باریم با روش تجزیه حرارتی کمپلکس معدنی

دوره 13، شماره 47، تیر 1397، صفحه 83-90

10.22075/chem.2018.2863

مسعود رفیق اسماعیل زائی؛ حمیده سراوانی؛ مهدی شهرکی


سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزگری چارچوب فلزی-آلی (NiCo2O4@Ni(BDC در تهیه ی مشتق های کرومنو[b-3,2]پیریدین

دوره 15، شماره 56، مهر 1399، صفحه 101-116

10.22075/chem.2020.18185.1666

محمد علی قاسم زاده؛ بشری میرحسینی اشکوری؛ منظربانو اثنی عشری


روش مستقیم وکارآمد برای تبدیل تیوآمیدها به مشتقات بنزازول با استفاده از N,N’-دی برومو فنیتویین

دوره 14، شماره 50، فروردین 1398، صفحه 105-112

10.22075/chem.2019.12943.1270

حسن زالی بوئینی؛ هادی امیری رودباری؛ خدیجه حاجی بابایی