نویسنده = اعلم الهدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد پلی الکترولیت، میزان تری سدیم فسفات و pH بر روی حذف ناخالصی‌های شربت نیشکر

دوره 8، شماره 29، زمستان 1392، صفحه 41-44

زیبا محمدیان فرد؛ علی اعلم الهدی؛ حسین عسکری بزایه