نویسنده = پوراحمد، افشین
تعداد مقالات: 1
1. سنتز، شناسایی و خاصیت ضد باکتری نانوکامپوزیت Ag2O/Large Mordenite

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 301-312

مطهره محمدپور؛ افشین پوراحمد؛ لیلا اسدپور