نویسنده = حبیبی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و بهینه سازی غشاء PSS/NaX برای خالص سازی هیدروژن با استفاده از کاتالیست Pd-SiO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

مصطفی دهقانی مبارکه؛ محمدرضا حبیبی؛ علی فقیهی زرندی