نویسنده = براهیمی، رجبعلی
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه مکانوشیمیایی هیدروژل‌های پلی آکریلیک اسید-آکریل آمید در محلول‌های آبی، اثر توان و پالس تابش فراصوت

دوره 6، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 29-46

رجبعلی براهیمی؛ حسین قاسم زاده محمدی؛ رسول صفدری احمدآباد