نویسنده = سعادتجو، نقی
تعداد مقالات: 2
2. بازیابی طلا از ضایعات بردهای کامپیوتری و مطالعه اثر احیاء کننده های مختلف

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 55-60

نقی سعادتجو؛ هادی حیدری؛ احمد عبدالهی؛ مهدی بهزاد