نویسنده = بهارلویی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازدهی جذب متیلن بلو بر روی لوفا سیلندریکای ایرانی: تاثیر دما و pH

دوره 12، شماره 43، تابستان 1396، صفحه 193-212

عاطفه بهارلویی؛ الهام جلیل نژاد؛ محمد سیروس آذر