نویسنده = حسینیان، مطهره السادات
تعداد مقالات: 1
1. طراحی حسگر پلاسمونی جدید جهت تشخیص و بررسی میزان پیشرفت رده سرطانی MDA-MB-231

دوره 12، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 121-130

مطهره السادات حسینیان؛ محمد آقا بلوری زاده؛ علیرضا احمدی