نویسنده = تیموری، شهناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جذب بخارات تولوئن از هوا توسط نانو گرافن و گرافن اکساید از طریق طراحی پایلوت شبیه ساز هوای اتمسفری

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 203-218

شهناز تیموری؛ حمید شیرخانلو؛ سید علیرضا میرزا حسینی