دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1391 
2. بررسی و تعیین میزان جذب بخارات جیوه توسط جاذب نانو ذرات پالادیوم

صفحه 19-32

حمید شیرخانلو؛ هادی فراهانی؛ محمد جواد کیان؛ فرخ افتخار؛ شهناز شاهرخی


3. مطالعه پایداری فازی ترکیبات لیتیم سیلیکات با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD)

صفحه 33-41

عبدالعلی عالمی؛ شاهین خادمی نیا؛ محبوبه دولتیاری؛ حسین مرادی


5. اپوکسی دارشدن روغن سویا و کلزا

صفحه 53-62

محمد محمدی؛ علیرضا شاکری؛ ژیلا اصغری