دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1394 
10. استفاده از نانو کامپوزیت Fe2O3-α با خاک اره برای حذف رنگ راکتیو رد 195 در سیستم ستونی

صفحه 117-132

رضا انصاری؛ نرگس نعمتی منجیلی؛ هادی فلاح معافی؛ علی فلاح دلاور


11. تعیین شرایط بهینه درجذب آلاینده رنگی قرمز مستقیم 16 (DR16) توسط نانو ذرات هیدروکسیدهای دوگانه لایه‌ای Mg-Al

صفحه 133-144

نعیمه جارالمسجد؛ کاملیا نجاتی؛ ذوالفقار رضوانی؛ شاهین علیا مهر؛ حسین رزمی؛ مرضیه ساعتی