دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، تابستان 1399 
9. شناسایی و استخراج ترپنوییدهای گیاه بهمن (Stipacapensis)

صفحه 125-134

فهیمه داوودی؛ حسین حمادی؛ ناهید پوررضا


24. سنتز لایه های نازک اکسید روی با روش سل- ژل و کاربرد آن برای بهبود کارایی سلول های خورشیدی سیلیکونی

صفحه 343-356

علیرضا جلالی؛ محمدرضا واعظی؛ نیما نادری؛ فریبا تاج آبادی؛ عباس افتخاری