نویسنده = مهشید حمزه لوئیان
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نانو کامپوزیت مغناطیسی کیتوسان-گرافن اکسید-منگنز فریت و کاربرد آن برای حذف رنگ نفتول بلو بلک

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 103-118

زهرا ملایی؛ مهشید حمزه لوئیان؛ کوثر قاسمی؛ فاطمه سلیمانیان