نویسنده = رحمان حسین زاده
تعداد مقالات: 3
1. سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 13-18

رحمان حسین زاده


2. جفت شدن موثر واکنش سونوگاشیرا کاتالیز شده توسط CuI در حضور KF/Al2O3

دوره 4، شماره 10، بهار 1388، صفحه 3-8

رحمان حسین زاده؛ مریم مهاجرانی؛ رحمت الله توکلی


3. سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 54-59

رحمان حسین زاده