نویسنده = حسین پورزریابی، محدثه
تعداد مقالات: 2
1. عصر باتری لیتیم

دوره 5، شماره 16، پاییز 1389، صفحه 13-30

محمد افتخاری؛ سمیه رجب زاده؛ محدثه حسین پورزریابی


2. سـل های خورشیدی حســاس شده با رنگ زمان حال، چشـم اندازها و پیشرفت ها در آینـده

دوره 5، شماره 15، تابستان 1389، صفحه 19-30

سمیه رجب زاده؛ محمد افتخاری؛ محدثه حسین پورزریابی