نویسنده = حمید رضا مولایی
تعداد مقالات: 2
1. استخراج نمک از آب نمک به وسیله پسماند گرم واحد های صنعتی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 25-30

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی


2. مقایسه و بررسی روشهای تصفیه نمک

دوره 6، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 13-24

سید حسن زوار موسوی؛ بهرام محمدی؛ حمید رضا مولایی