نویسنده = علی دانشفر
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی پیش-تغلیظ نانوذرات نقره به کپسولی شدن القا شده با ضد حلال

دوره 7، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 35-41

علی دانشفر؛ رضا صحرایی