نویسنده = محمدرضا شجاع
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانوکامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس و کاربرد آن در فروپاشی ماده رنگزای آزو

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 9-20

طاهره پورصابری؛ هادی قنبرنژاد؛ محمدرضا شجاع؛ محسن بهاری یامچلو