نویسنده = نگین سرمستی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مدل مولکولی مشتقات جدید تری آزین به عنوان بازدارنده های قوی و انتخابی فسفودی استراز 10A با استفاده از روابط کمی ساختار- فعالیت دوبعدی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 11-20

زهرا رستمی؛ نگین سرمستی؛ اردشیر خزایی؛ محمد علی زلفی گل؛ جابر یوسفی سیف