نویسنده = منصور جهانگیری
تعداد مقالات: 3
3. استخراج آنتوسیانین گیلاس با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-7

دوره 8، شماره 28، پاییز 1392، صفحه 33-41

منصور جهانگیری؛ خسرو رستمی؛ حسین ثابتی فرد؛ مبینا علیمحمدی