کلیدواژه‌ها = نانو ذرات مغناطیسی
تعداد مقالات: 3
1. نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با پلیمرهای پرشاخه به منظور انتقال هدفمند و رهایش درون سلولی سیس پلاتین

دوره 15، شماره 54، بهار 1399، صفحه 55-70

سید جمال طباطبائی رضائی؛ عاصمه مشهدی ملک زاده؛ لیلا سرباز؛ حسن نیک نژاد؛ علی رمضانی


3. استفاده از آزمایش طراحی RSM برای تهیه نانو ذرات حاوی پیرازینامید، اتامبوتول و ریفامپین

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 53-64

فریبا تدین؛ رضا جمشیدی؛ پریسا جمشیدپور