کلیدواژه‌ها = نانو کامپوزیت
تعداد مقالات: 9
5. سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 9-22

10.22075/chem.2017.707

میر محمد علوی نیکجه؛ راضیه قویدل کلیشمی؛ راحله اکبر؛ مریم وکیلی


6. استفاده از نانو کامپوزیت Fe2O3-α با خاک اره برای حذف رنگ راکتیو رد 195 در سیستم ستونی

دوره 10، شماره 34، بهار 1394، صفحه 117-132

10.22075/chem.2017.705

رضا انصاری؛ نرگس نعمتی منجیلی؛ هادی فلاح معافی؛ علی فلاح دلاور


7. سنتز نانوکامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس و کاربرد آن در فروپاشی ماده رنگزای آزو

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 9-20

10.22075/chem.2017.631

طاهره پورصابری؛ هادی قنبرنژاد؛ محمدرضا شجاع؛ محسن بهاری یامچلو


8. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 51-62

10.22075/chem.2017.556

هادی باصری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد نادر لطف اللهی


9. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 42-53

10.22075/chem.2017.529

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی