کلیدواژه‌ها = نانو کامپوزیت
سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی

دوره 10، شماره 35، تیر 1394، صفحه 9-22

10.22075/chem.2017.707

میر محمد علوی نیکجه؛ راضیه قویدل کلیشمی؛ راحله اکبر؛ مریم وکیلی


استفاده از نانو کامپوزیت Fe2O3-α با خاک اره برای حذف رنگ راکتیو رد 195 در سیستم ستونی

دوره 10، شماره 34، فروردین 1394، صفحه 117-132

10.22075/chem.2017.705

رضا انصاری؛ نرگس نعمتی منجیلی؛ هادی فلاح معافی؛ علی فلاح دلاور


سنتز نانوکامپوزیت گرافنی آرایش یافته با نانوذرات مس و کاربرد آن در فروپاشی ماده رنگزای آزو

دوره 8، شماره 26، فروردین 1392، صفحه 9-20

10.22075/chem.2017.631

طاهره پورصابری؛ هادی قنبرنژاد؛ محمدرضا شجاع؛ محسن بهاری یامچلو


بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 51-62

10.22075/chem.2017.556

هادی باصری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد نادر لطف اللهی


بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 2، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 42-53

10.22075/chem.2017.529

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی