دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سنتز و خصوصیات فیلم های نانوکامپوزیت کوپلی ایمید-سیلیکا سولفونه شده جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

محسن اخترکاویان؛ زهرا رفیعی


2. سنتز 3-آمینو ایمیدازو[2،1-a]پیریدین‌ها طی واکنش سه جزئی در سیستم دو حلالی آب/2،2،2-تری‌فلوئورو اتانول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

مبینا علیزاده مجد؛ افشین سروری؛ مسعود نهالی


3. بیوسنتز نانوذرات پوسته-هسته اکسید آهن-طلا با استفاده از عصاره گیاه اوجی و کاربرد آن برای دارورسانی هدفمند داروی ضدسرطان 6-مرکاپتوپورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

صادق سلمانپور؛ محمد علی خلیل زاده؛ داریوش زارعی؛ حسن کریمی مله


4. سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزگری چارچوب فلزی-آلی (NiCo2O4@Ni(BDC در تهیه ی مشتق های کرومنو[b-3,2]پیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

محمد علی قاسم زاده؛ بشری میرحسینی اشکوری؛ منظربانو اثنی عشری


5. جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی


7. سنتز لایه های نازک اکسید روی با روش سل- ژل و کاربرد آن برای بهبود کارایی سلول های خورشیدی سیلیکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

علیرضا جلالی؛ محمدرضا واعظی؛ نیما نادری؛ فریبا تاج آبادی؛ عباس افتخاری


8. سنتز نانوکامپوزیت سه هسته ای روی/آهن/مس در بستر زئولیت کلینوپتیلولیت با استفاده از واکنشهای جایگزینی گالوانیکی و بررسی اثر ضد باکتریایی آن در محیطهای آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

فرشاد رحیمی؛ فرشاد خیری؛ ایرج میرزایی؛ محمد سیروس آذر؛ فرهاد فرهنگ پژوه؛ الهام جنت دوست


9. طراحی و بهینه سازی غشاء PSS/NaX برای خالص سازی هیدروژن با استفاده از کاتالیست Pd-SiO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

مصطفی دهقانی مبارکه؛ محمدرضا حبیبی؛ علی فقیهی زرندی


10. مطالعه تجربی و تئوری برهمکنش های بین یک کتون و یک سری از الکل های نوع دوم با استفاده از روش کرک وود- باف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

الهام شهبازی؛ محمد الماسی


12. اندازه گیری ولتامتری غیرمستقیم یون +Zn2 توسط الکترود خمیر کربن اصلاح شده با چیتوسان و فروسیانید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

ابراهیم زارعی؛ محمد رضا جمالی؛ فریده احمدی


13. سنتز، شناسایی، مطالعه تئوری و بررسی خواص نوری یک لیگند جدید از خانواده ترکیبات آزو-آزومتین در حضور برخی کاتیون های فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

زهره شقاقی؛ مینا خیرالله پور


14. بررسی کارایی نانوکاتالیست مس -آهن در هیدرولیز سدیم بوروهیدرید و تولید هیدروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

میترا امانی؛ صادق صادقی