بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده

  در این مقاله تاثیرات برهم کنش­های فیزیکی و شیمیایی بر روی نرخ جرم گرفتگی غشاهای استات سلولز ( CA ) و پلی آمیدهای آروماتیکی شرح داده شده است. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که نرخ جرم گرفتگی کلوئیدی با افزایش قدرت یونی محلول ، غلظت کلوییدی آب خوراک و دبی آب محصول خروجی از غشاء افزایش می­یابد. این موضوع نشان دهنده آن است که جرم گرفتگی کلوییدی توسط رابطه­ای میان کشش تراوایی و دافعه دو لایه ای الکتریکی کنترل می­شود. درنتیجه جرم گرفتگی کلوییدی غشاهای سیستم اسمز معکو س با برهم کنش­های فیزیکی و شیمیایی رابطه مستقیم دارد. درمورد محلول­های نمونه آب­های طبیعی کشش تراوایی بسیار مهم­تر از برهم کنش­های شیمیایی بوده و کشش تراوایی کنترل کننده اصلی نرخ جرم گرفتگی کلوئیدی می­باشد. علاوه برکشش تراوایی ساختار سطحی غشاء نیز برروی پدیده جرم گرفتگی غشایی تاثیر به­سزایی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده ملاحظه می­شود که زبری و یا صافی سطح نیز می تواند بر روی نحوه و میزان جرم گرفتگی تاثیر گذار باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of colloid ejaculation mass of reverse osmosis membranes and their mechanism

نویسندگان [English]

  • Esmail Kiomarsi
  • ali haghighi asl
  • farshad varaminian
Department of Chemical Engineering, School of Engineering, Semnan University
چکیده [English]

In this paper, the effects of physical and chemical interactions on the rate of clamping of acetate cellulose (CA) membranes and aromatic polyamides have been described. The research results show that the colloid eclipse rate increases with increasing ionic strength of the solution, the concentration of colloid feed water and the water discharge of the membrane output. This indicates that the colloidal eclipse is controlled by a relationship between permeation elongation and two-layer electrical repulsion. As a result, the colloid eclipse has a direct relationship between the membranes of the osmotic system and the physical and chemical interactions. For natural water samples, permeability is much more important than chemical interactions, and permeability is the main controller for the rate of colloidal sting. In addition to the permeability, the surface structure of the membrane also has a significant effect on the membrane fouling phenomenon. Regarding the results, it can be seen that roughness or surface fineness can also affect the type and amount of eclipse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colloidal Ecliptic Mass
  • Permeability
  • Ionic Power
  • Reverse Osmosis
  • Membrane