تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، میزان استحصال و بررسی شرایط بهینه جهت بهره برداری سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه با بهره گیری از شرایط اقلیمی منطقه و حداقل انرژی و با استفاده از روش های غیر تبخیری مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل فراوانی ذخایر سولفات سدیم در ایران و همچنین عدم وجود واکنش شیمیایی در فرایند فرآوری و در نتیجه، سادگی تجهیزات، نکاتی فنی و شرایط عملیاتی مطالعه در این زمینه اهمیت زیاد دارد. جهت تعیین تاثیر عوامل مختلف از قبیل مدت زمان، دما و ... بر بازده محصول و خلوص بیشتر سدیم سولفات، نمونه هایی از آب دریاچه ارومیه درظرف هایی با اندازه و شرایط یکسان تهیه شده و چگونگی استحصال سدیم سولفات با استفاده از شرایط دمایی محیط و بدون نیاز به روش های تبخیری مورد بررسی قرار گرفت.همچنین عناصر دیگر از جمله کلر، منیزیم، کلسیم، سدیم و پتاسیم در نمک استحصال شده بررسی شد. در ضمن مطالعات اقتصادی در مورد استحصال سدیم سولفات انجام گرفت و طرحی برای ایجاد واحد های نیمه صنعتی و صنعتی جهت استحصال سدیم سولفات با صرف کمترین انرژی و هزینه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical development of sodium sulfate extraction from Urmia Lake

نویسندگان [English]

  • Majid Esm Hosseini
  • Majid Esm Hosseini
  • Sima Solati far
چکیده [English]

In this study the amount of sodium sulfate extraction from Urmia Lake and the optimized conditions were investigated using local climate and minimum energy via non evaporative methods. Because of ampleness of sodium sulfate supplies in Iran and also chemical inertness of this compound in production processes and as are salt the simplicity of equipment needed, studying technical points and working conditions are very important. To determine the effect of different factors such as time, temperature, etc. On the yield of products and extra purity of sodium sulfate, samples of lake water taken using vessels with the same size and conditions, and the methods of sodium sulfate extraction in environment temperature without using evaporative methods were investigated. Other elements such as Chlorine, Magnesium, Calcium, Sodium, and Potassium were also analyzed in the extracted salt. More over, economic investigations on sodium sulfate extraction were done and some plans for semi industrial and industrial projects were suggested to extract sodium sulfate with the minimum energy and cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia Lake
  • Sodium Sulfate
  • Technical Knowledge
  • Extraction of Mineral Salts