سنتز و بررسی نانوساختارهای پلی تیوفن با استفاده از روش الگوی نرم در محیط آبی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی بابل

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده

  پلی تیوفن یکی از ارزشمندترین پلیمرهای رساناست که دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مفیدی مانند انحلال پذیری خوب و رسانایی بالا بوده و موادی با پایداری شیمیایی، حرارتی و محیطی مناسب را تشکیل می‌دهد. روش‌های متفاوتی به منظور تهیه نانوساختارهای پلیمری رسانا توسعه یافته‌اند و از میان آن‌ها روش الگوی نرم یک روش ساده و نویدبخش می ‌ باشد. نانوساختارهای پلی تیوفن در حضور دودسیل سولفات سدیم به عنوان سورفکتانت آنیونی، آمونیوم پرسولفات به عنوان اکسیدان و تری اتانول آمین به عنوان یک سورفکتانت کمکی در محیط آبی، با استفاده از روش الگوی نرم تهیه گردید. ساختار شیمیایی پلی تیوفن به دست آمده توسط دستگاه مادون قرمز فوریر مورد شناسایی قرار گرفت. علاوه بر این، مورفولوژی و اندازه نانوساختارهای تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی شد . همچنین بعد از خشک شدن محصولات، حلالیت و پراکندگی آنها در سه حلال آلی مختلف بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که این نانو ‌‌‌‌ محصولات دارای ساختار فیبری شکل مطلوب با قطر 100-85 نانومتر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of nanostructured polythiophene in aqueous medium by soft-template method

نویسندگان [English]

  • Mostafa Nasrollahzadeh 1
  • Mohsen Jahanshahi 1
  • Mehdi Salehi 2
  • Mahdi Behzad 2
  • Hossein Nasrollahzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

Polythiophene is a standout amongst the most valuable sorts of the conducting polymers that hold numerous odd physical and electrical lands for instance dissolvability, electrical conductivity and develop the ecologically and thermally stable materials. Distinctive assembling techniques have been advanced for conducting polymer nanostructures and near them, template method is a facile and encouraging method. Nanostructured polythiophene was prepared by soft-template method in the vicinity of sodium dodecyl sulfate (SDS) as an anionic surfactant, triethanolamine (TEA) as a co-surfactant and ammonium persulfate (APS) as an oxidant in aqueous medium. Moreover, the chemical structure of fabricated nanostructured polythiophene was investigated by fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The morphology and particle size of the product was studied by scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM). Furthermore, dispersion state of nanostructured polythiophene in organic solvents was studied after being dried. The results indicate that nano-product has a favorable fiber-like-structure with a diameter in the range of 85–100 nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polythiophene
  • Soft template method
  • Chemical structure
  • Morphology