الکترود گرافیتی اصلاح شده توسط نانوصفحات اکسید گرافن لایه برداری شده الکتروشیمیایی برای سنجش کلوزاپین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 آموزش و پرورش استان گیلان، رشت، ایران

3 گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

نانوصفحات اکسید گرافن (GONs) به دلیل رسانایی الکتریکی بالا، مساحت سطح زیاد و هزینه تولید پایین، برای استفاده در کاربردهای الکتروشیمیایی بسیار مناسب هستند. در این تحقیق، الکترود گرافیتی اصلاح‌شده با اکسید گرافن لایه‌برداری شده الکتروشیمیایی برای تعیین ولتامتری کلوزاپین (CLZ) ساخته شد. وابستگی جریان پیک اکسیداسیون به pH محلول، سرعت اسکن و غلظت آنالیت برای بهینه‌سازی شرایط تجربی برای تعیین الکتروشیمیایی CLZ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که الکترود اصلاح‌شده، واکنش انتقال الکترون را برای اکسیداسیون CLZ ارتقاء می‌دهد. الکترود اصلاح شده سطح موثر بالا، مقرهای واکنش‌پذیرتر و فعالیت الکتروکاتالیتیکی عالی نسبت به اکسیداسیون CLZ نشان داد. در محدوده غلظت 0.75 تا 100 میکرومولار CLZ در محلول بافر سیترات (CBS، pH 6)، جریان های پیک آندی، اندازه گیری شده از طریق ولتامتری پالسی دیفرانسیلی (DPV)، رابطه خطی خوبی با حد تشخیص (LOD) 2.15 نانومتر ن و حساسیت خوب 0.0477 µA µM-1 شان داد. روش پیشنهادی با موفقیت برای تعیین مقدار CLZ در سرم خون و پلاسمای بیماران اسکیزوفرنی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electrochemical exfoliated graphene oxide nanosheets modified graphite electrode for clozapine sensing

نویسندگان [English]

  • Majid Arvand 1
  • Akram Pourhabib 2
  • Seyed Javad Mousavi 3
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan. Rasht, Iran
2 Education Organization of Guilan Province, Rasht, Iran
3 Department of Physics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Graphene oxide nanosheets (GONs) are ideally suited for implementation in electrochemical applications due to their large electrical conductivity, large surface area and low production costs. In this research, electrochemical exfoliated graphene oxide-modified graphite electrode was developed for voltammetric determination of clozapine (CLZ). The dependence of oxidation peak current on the pH of the solution, scan rate and concentration of analyte were studied to optimize the experimental conditions for electrochemical determination of CLZ. The experimental results suggested that the modified electrode promoted electron transfer reaction for the oxidation of CLZ. The modified electrode exhibited high effective surface area, more reactive sites and excellent electrocatalytic activity toward the oxidation of CLZ. In the concentration range of 0.75–100 µM of CLZ in citrate buffer solution (CBS, pH 6), the anodic peak currents, measured via differential pulse voltammetry (DPV), presented good linear relationship with limit of detection (LOD) of 2.15 nM and good sensitivity of 0.0477 µA µM−1. The proposed method was successfully applied to quantify the amount of CLZ in the blood serum and plasma of schizophrenia patient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrochemical exfoliated graphene oxide
  • Graphite electrode
  • Clozapine
  • Differential pulse voltammetry
  • Schizophrenia