نویسنده = اصغری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ساخت حسگر الکتروشیمیایی تشخیص کورکومین با استفاده از الکترود خمیر کربن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 91-104

مصطفی رحیم نژاد؛ رزان زختاره؛ علی اکبر مقدم نیا؛ مریم اصغری