نویسنده = حاجی بابایی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. روش مستقیم وکارآمد برای تبدیل تیوآمیدها به مشتقات بنزازول با استفاده از N,N’-دی برومو فنیتویین

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 105-112

حسن زالی بوئینی؛ هادی امیری رودباری؛ خدیجه حاجی بابایی