نویسنده = اثنی عشری، منظربانو
تعداد مقالات: 1
1. سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزگری چارچوب فلزی-آلی (NiCo2O4@Ni(BDC در تهیه ی مشتق های کرومنو[b-3,2]پیریدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

محمد علی قاسم زاده؛ بشری میرحسینی اشکوری؛ منظربانو اثنی عشری