نویسنده = حیدری، نصرت
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 23-32

سمیه ساکنی الوانق؛ نصرت حیدری؛ معصومه مختارپور