نویسنده = احرامپوش، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد

دوره 5، شماره 14، بهار 1389، صفحه 51-60

زهرا سلطانیان زاده؛ محمد حسین سلمانی؛ محمد حسن احرامپوش