نویسنده = رمضان زاده، رشید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مواد تشکیل دهنده و بررسی فعالیت بیولوژیکی اسانس گیاه Fumaria Vaillantii Loisel استان کردستان در ایران

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 55-60

اشکان توکلی؛ محبوبه فتاحی؛ کریم رحیمی؛ رشید رمضان زاده؛ حسین معروفی؛ امین رستمی