نویسنده = خواجه نوری، مریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پارامترهای موثر بر استخراج تیمول از دانه‌های زنیان

دوره 11، شماره 38، بهار 1395، صفحه 151-164

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


2. استخراج با آب فوق گرم تیمول از دانه‌های زنیان با کمک طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 51-58

ندا بدرخانی؛ مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل