نویسنده = احمدی، صائب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت یون ها، دمای زماندهی و pH محلول اصلاح گر ترشوندگی سطح سنگ کربناته با روش اندازه گیری زاویه تماس

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 73-84

صائب احمدی؛ محسن وفایی سفتی؛ علیرضا بهرامیان؛ اسماعیل زنجیری؛ خسرو جراحیان