نویسنده = جهانگیری، شهرزاد
تعداد مقالات: 1
1. معرفی یک بازدارنده جدید آلی به عنوان محافظ موقت خوردگی فولاد

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 67-74

فریبرز اتابکی؛ شهرزاد جهانگیری