نویسنده = حقیقی اصل، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 33-42

اسماعیل کیومرثی؛ علی حقیقی اصل؛ فرشاد ورامینیان