نویسنده = اعتمادی فر، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد فرآیند سونوالکتروشیمی در تخریب رنگ بازیک زرد 28 در حضور نانوذرات تیتانیوم‌دی‌اکسید

دوره 12، شماره 42، بهار 1396، صفحه 125-138

علی اعتمادی فر؛ محمد دهقانی؛ نوید نصیری زاده؛ سعید جعفری