نویسنده = تایب، سارا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه حلالیت باکلوفن در مخلوط دوتایی 1-هگزیل-4-متیل پیریدینیوم برماید + آب

دوره 12، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 233-240

عباس مهرداد؛ سحر احسانی تبار؛ سارا تایب