دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 1، تابستان 1386 (1) 
3. پالایش سطوح آلوده صنعتی با یخ ویخ خشک

صفحه 32-41

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ نسیبه ملاحسنی


4. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

صفحه 42-53

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی