تماس با ما

آدرس: سمنان، کیلومتر ۳ جاده دامغان، روبروی پارک جنگلی سوکان، پردیس علوم پایه، دانشکده شیمی، دفتر مجله شیمی کاربردی). صندوق پستی: ۳۶۳-۳۵۱۹۵

تلفن: 31532818-023

ایمیل: sjac@semnan.ac.ir


CAPTCHA Image