تماس با ما

آدرس: ایران،سمنان، کیلومتر ۳ جاده دامغان، روبروی پارک جنگلی سوکان، دانشگاه سمنان، پردیس علوم پایه، دانشکده شیمی، دفتر مجله شیمی کاربردی روز.

صندوق پستی: ۳۶۳-۳۵۱۹۵

تلفن: 31532818-023

کارشناس نشریه: دکتر بهناز عبدوس

ایمیل: sjac@semnan.ac.ir


CAPTCHA Image