خط مشی سرقت ادبی

هیئت تحریریه مجله شیمی کاربردی روز اقدامات لازم را برای بررسی اصالت مقالات دریافتی، قابلیت اطمینان اطلاعات موجود و استفاده صحیح از استنادها انجام می دهد. هیئت تحریریه مجله اذعان می‌کند که سرقت ادبی غیرقابل قبول است و بنابراین سیاست‌های زیر را وضع می‌کند که در صورت شناسایی سرقت ادبی در دست‌نوشته‌ای که برای انتشار در مجله شیمی کاربردی روز ارائه شده است، اقدامات خاص دولتی را انجام می‌دهد.

سرقت ادبی به هر شکلی، از جمله نقل قول یا بازنویسی بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگران (بدون ذکر منبع)، «به‌جا گذاشتن» مقاله دیگری به عنوان متعلق به نویسنده یا ادعای نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط دیگران، رفتار انتشار غیراخلاقی را غیرقابل قبول است. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نسخه خطی ارسالی به طور کامل کار اصلی را توصیف می کند و عاری از هرگونه جنبه سرقت ادبی است. به همه نویسندگان پیشنهاد می شود از یک نرم افزار تشخیص سرقت ادبی برای انجام بررسی شباهت استفاده کنند. باید دقت شود که اثر قبلاً به هیچ زبانی منتشر نشده باشد و به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نشود (ارسالی چندگانه قابل قبول نیست).

در صورتی که پس از انتشار مقاله ای سرقت ادبی توسط شخصی گزارش شود، موضوع توسط هیئت تحریریه مجله بررسی می شود و در صورت محسوس بودن محتوای سرقت شده، مقاله از آرشیو مجله ما خارج می شود و به موسسه مربوطه نویسنده اطلاع داده می شود. نام نویسندگان در لیست سیاه قرار گرفته است.

سیستم تشخیص سرقت ادبی

در مرحله اول، نسخه خطی با استفاده از سامانه تشخیص سرقت ادبی صمیم نور غربالگری می شود.