نویسنده = ������������ ������ ����������
بررسی اثر افزودنی پلی‌آنیلین بر کاهش تجمع بار ساکن در مواد منفجره HMX و PETN

دوره 17، شماره 62، فروردین 1401، صفحه 139-154

10.22075/chem.2022.21402.1897

منوچهر فتح الهی؛ حبیبه لطف زاده؛ فاطمه همتی خراسانلو؛ سید قربان حسینی؛ منوچهر فتح الهی


بررسی عملکرد نانوکامپوزیت KO2 / فایبرگلاس در تأمین O2 و حذف CO2 در محیطهای تنفسی بسته انسان

دوره 15، شماره 57، دی 1399، صفحه 65-78

10.22075/chem.2021.21841.1920

راحیل شکوهیان؛ منوچهر فتح الهی؛ سید قربان حسینی؛ سید هادی معتمدالشریعتی