نویسنده = مسعود نصیری
ارزیابی توانایی میکروامولسیون متیل دی اتانول آمین/ پیپرازین در جذب گاز دی اکسید کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22075/chem.2023.29981.2157

مسعود نصیری؛ منیره ذوالفقاری؛ علی حقیقی اصل


جداسازی یون Cu+2 موجود در پساب‌ها با استفاده از روش-های غشایی

دوره 7، شماره 24، مهر 1391، صفحه 99-109

10.22075/chem.2017.621

مهدی پیوندی؛ علی حقیقی‌اصل؛ مسعود نصیری