نویسنده = نصیری، مسعود
تعداد مقالات: 3
3. جداسازی یون Cu+2 موجود در پساب‌ها با استفاده از روش-های غشایی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 99-109

مهدی پیوندی؛ علی حقیقی‌اصل؛ مسعود نصیری